logo_popos.png (6 KB)

 

PoPoS CZ spol. s r.o.

Jiráskova 360, Včelná
373 82 Boršov nad Vltavou

Mobil: +420 602 620 065

Úvod  » zajištění kompletní po

POŽÁRNÍ OCHRANA STAVEB, PREVENCE PO
ČINNOST ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY


Nabízíme:

 • Preventivní protipožární prohlídky pracovišť včetně zpracování návrhů na odstranění zjištěných závad.
 • Periodické kontroly a technický servis požárních zařízení, včetně oprav.
 • Školení pracovníků - vstupní, opakované, vedoucích pracovníků, včetně vedení příslušné dokumentace a dokladů.
 • Vedení požární knihy.
 • Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.
 • Zpracování dokumentace zdolávání požárů dle platných předpisů, požárních řádů pracovišť, požárních poplachových směrnic, požárních evakuačních plánů, přehled o požární technice a doklady o jejich kontrole, příkazy, zákazy a pod.
 • Posouzení požárního nebezpečí u právnických osob a podnikajících fyzických osob a zařazení pracovišť do zvýšeného a vysokého požárního nebezpečí.
 • Zpracování, vedení a aktualizace veškeré agendy PO v souladu s platnými předpisy.
 • Zastupování ve styku s příslušnými orgány státní správy na úseku PO (např. při kolaudačním řízení).

 

Revize, prodej:  

 • Revize a servis všech typů přenosných a pojízdných hasících prostředků a hydrantů.
 • Revize požárních dveří, požárních uzávěrů aj.
 • Prodej, montáž přenosných a pojízdných hasících prostředků.
 • Prodej hydrantových skříní.
 • Prodej autonomních hlásičů požáru.

2008 - 2022 | PoPoS CZ spol. s r.o. | www.popos.cz | GDPR